Списак кандидата који су у јунском II испитном року (21.06.2021. године и 24.06.2021. године) положили стручни испит за из
Сазнај више
Измена на листи санкција према Резолуцијама СБУН 1267, 1989 и 2253 од 17.6.2021.
Дана 17.6.2021. године Комитет СБ УН основан у складу с резолуцијама 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛ (Da’esh), Ал-Каидом и повезаним лицима и субјектима изменио је листу
Сазнај више
Списак кандидата који су у јунском испитном року року (14.06.2021. године и 16.06.2021. године) положили стручни испит за
Сазнај више
Списак кандидата који су у мајском испитном року року (24.05.2021. године и 27.05.2021. године) положили стручни испит за
Сазнај више
Често постављана питања везана за FATCA пропис
Сазнај више
Обавештење везано за ФАТЦА пропис
Сазнај више
Изводи и потврде о стварним власницима
Изводи и потврде о стварним власницима за потребе пословања привредних субјеката које издаје АПР
Сазнај више
Обавештење за кандидате за полагање стручног испита за обављање послова овлашћеног лица
Сазнај више
Обавештења о налогу за уплату таксе за полагање стручног испита
Сходно Закону о републичким административним таксама (Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 61/05, 101/05- др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 - др. закон, 83/15, 112/15, 113/17, 3/
Сазнај више
Видео презентације вебинара за лиценцирање
Сазнај више
COVID-19: трендови прања новца и финансирања тероризма у чланицама Манивала
Прочитајте прелиминарне закључке о претњама, слабостима и најбољим праксама које су до сада уочене у току пандемије, а на основу информација које је Манивал прикупио од својих чланица
Сазнај више