Дана 19.2.2024. године одржан писмени део (тест) стручног испита за издавање лиценце
Сазнај више
Измена на листи санкција према Резолуцијама СБУН 1267, 1989 и 2253 од 7.2.2024. године
Сазнај више
Обавештење о измени износа административне таксе за полагање стручног испита за лиценцу за обављање послова овлашћеног лиц
Сазнај више
Представљање Националне процена ризика од прања новца и надзор над Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризм
Сазнај више
Препоруке за пријављивање сумњивих активности
Сазнај више
Обавештење о новом ТМИС-у
Апликација за пријаву извештаја о готовинским трансакцијама и сумњивим активностима у складу са чланом 47. Закона
Сазнај више
НРА – резултати процене ризика
Сазнај више