Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма

У оквиру консултативног процеса и експертске процене, утврђено је да је за наставак развоја и унапређење система за спречавање прања новца и финансирања тероризма најоптималније донети међусекторску стратегију.

Прва национална стратегија (2008-2013) донета је са циљем да се ефикасно успостави сложени и свеобухватан систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма, а друга национална стратегија била је логичан наставак прве, и за циљ је имала унапређење делотворности система. Влада је другу националну стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма донела 31. децембра 2014. године, са роком примене до краја 2019. године.

Трећа – важећа – Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма, коју је Влада усвојила 13. фебруара 2020. године за период 2020-2024, по обухвату је такође национална. Надовезује се на претходне две стратегије и има за циљ да разради систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији ради успешног суочавања са ризицима утврђеним у националној процени ризика из 2018. године и ради усвајања мера које ће бити у складу са стандардима ФАТФ и које ће успешно доприносити постављеним стратешким циљевима у борби против прања новца и финансирања тероризма.

У изради Стратегије узети су у обзир међународни стандарди и препоруке Манивала као и резултати националне процене ризика из 2018. Водило се рачуна и о другим релевантним стратешким и акционим документима у овој области, попут Стратегије за спречавање и борбу против тероризма за период 2017–2021. године („Службени гласник РС”, број 94/17) и акционих планова за преговарачка поглавља 23 и 24 у контексту преговора за приступање Србије Европској унији. 

 

 

Може вас занимати и:

 

Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020 - 2024)

Акциони план за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма, 2020 - 2022, 2022 - 2024.