Увод

Управа за спречавање прања новца је орган управе у саставу Министарства финансија. Управа обавља финансијско-информационе послове, тј. прикупља, обрађује, анализира и прослеђује надлежним органима информације, податке и документацију коју прибавља у складу са овим законом и врши друге послове који се односе на спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма у складу са законом.


Као финансијскообавештајна служба Републике Србије, Управа размењује информације са партнерским службама у свету преко заштићеног вебсајта Егмонт групе и учествује у међународној сарадњи у борби против прања новца и финансирања тероризма.


Управа је у Координационом телу за спречавање прања новца и финансирања тероризма[1] заступљена са четири службеника у својству члана, а један службеник обавља послове секретара овог тела.[2]


Управа има и низ других функција у складу са домаћим прописима. Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, у Управи постоје 34 радна места са 42 државна службеника.

 

Управа је смештена у Ресавској 24 у Београду.

 

Од децембра 2016. године, в.д. директора Управе је др Жељко Радовановић.

 

 

Може вас занимати и:

 

[1] Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма

[2] Одлука Владе о образовању Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма