Ко обавештава Управу

Управа добија информације од обвезника који су наведени у члану 4. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Конкретније, Управа добија

 

а) извештаје о готовинским трансакцијама, тј. податке о свакој готовинској трансакцији у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности и

 

б) извештаје о сумњивим трансакцијама које јој обвезници достављају увек када у вези са трансакцијом или странком постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

 

Обвезници су субјекти из финансијског сектора (банке, осигуравајућа друштва, мењачи, итд.) и неких професија ван финансијског сектора (адвоката, казина, јавних бележника, итд.)

Обавештења о сумњи Управи могу доставити и надзорни органи по Закону о спречавњу прања новца и финансирања тероризма (нпр. Народна банка Србије, Тржишна инспекција, итд.) као и други државни органи (нпр. Управа царина), уколико у току обављања својих послова дођу до битних информација. У том смислу, битна је континуирана изградња капацитета и обука како би се сумњиве активности препознале и Управа о томе правовремено обавестила.

Органи других држава, тј. стране финансијскообавештајне службе такође достављају битне податке Управи о сумњивим активностима, трансакцијама и лицима у којима учествују лица из Републике Србије или који се тичу Републике Србије, и то путем њиховог захтева за информације и самоиницијативне пријаве сумње тих органа, као и кроз одговоре на захтев Управе.

 

Осим пријава сумњивих трансакција, Управа добија и податке о свим готовинским трансакцијама у износу од 15.000 евра или више, у динарској противвредности.


Све информације које Управа добија, обрађује, чува и прослеђује примерено су заштићене од неовлашћеног приступа, а у томе су изузетно битни информатички системи Управе као и стално унапређење кадрова у смислу заштите поверљивости и интегритета. 

 

 

 

Може вас занимати и:


Годишњи извештај Управе за 2019. годину