Координационо тело за спречавање прања новца и финансирање тероризма

Сложеност система за спречавање прања новца и финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење захтева јаке механизме међуагенцијске сарадње и координације.

Уколико се координација и сарадња не одвијају адекватно на националном нивоу, постоји ризик да одговор државе на ризике и претње буде парцијалан, неусклађен и у крајњој линији без битнијих ефеката.

 

Отуда је Законом предвиђено оснивање Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма, а Влада Републике Србије је 12. јула 2018. године основала Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма које ће се бавити анализом најзначајнијих питања за функционисање система, координирањем и предлагањем мера за унапређење тог система.[1] Ово тело окупља 30 чланова који представљају државне институције, органе и тела, са стручног нивоа и нивоа креирања политике у овој области. Председник Координационог тела је министар финансија.

Постојање делотворних механизама међусобне сарадње и координације представља и међународни стандард. Усклађеност Републике Србије са овим стандардом констатовале су и релевантне међународне организације (ФАТФ, Манивал [2]).

 

 

 Може вас занимати и:

 

[1] Одлука Владе о образовању Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма 

[2] Извештаји Комитета MoneyVal о провери и оцени система за борбу против прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење у Србији и о напретку Србије у спровођењу препорука овог комитета