Обуке и изградња капацитета

Методи прања новца и финансирања тероризма у свету убрзано се мењају уз све веће коришћење нових технологија. Глобализација и либерализација тржишта капитала додатно усложњавају ситуацију. То од држава тражи да буду активне у препознавању ризика и њиховом ублажавању како на домаћем тако и на међународном нивоу. За то је неопходна континуирана размена искустава, обука и изградња капацитета.

Од свога оснивања 2002. године до данас, на Управу за спречавање прања новца се гледа, између осталог, и на као промотера међународних стандарда и добре праксе у области борбе против прања новца и финансирања тероризма и координатора и контакт тачку између релевантних међународних организација и институција у Србији.

Отуда Управа на различите начине учествује у изградњи капацитета државних органа и партнера у приватном сектору, кроз различите форуме и пројекте, водећи рачуна о својим капацитетима. Чланом 84. Закона предвиђено је да Управа планира и спроводи обуку запослених у Управи и сарађује код стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених код обвезника у вези са применом прописа из области спречавања прања новца и финансирања тероризма;

 

С обзиром на актуелност материје, велики је број иницијатива чији је циљ изградња капацитета и обука учесника у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма у Србији. Управа настоји да дā допринос томе да се иницијативе уклапају у стратешке планове у Србији и одговарајуће планове Управе, и да нема непотребног преклапања активности. То је и један од задатака Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Управа одржава контакт са релевантним домаћим партнерима, као што су Правосудна академија и службе за обуку других органа, као и међународним партнерима који реализују програме обуке и изградње капацитета у овој области као што су Егмонт група, UNODC, ОЕБС, Министарство правде САД – Програм OPDAT, Међународни наставно-методолошки центар за финансијски мониторинг руске Федералне службе за финансијски мониторинг (Росфинмониторинг).