Сарадња са органима других држава

Управа за спречавање прања новца негује и унапређује билатералне односе са финансијскообавештајним службама широм света, а посебно држава региона.

 

Иако закључење споразума о сарадњи са сличним органима страних држава (страним ФОС) није предуслов за размену информација, будући да за међународну сарадњу и размену података постоји законски основ, Управа такве споразуме закључује уколико су они предуслов за партнерску службу или да би се сарадња додатно унапредила или прецизирала.

 

Осим учестале размене информација и финансијскообавештајних постака, Управа редовно учествује на састанцима по основу Протокола о сарадњи финансијско-обавештајних служби Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Србије у чијем раду учествује и Северна Македонија.

Управа одржава билатералне контакте са другим финансијскообавештајним службама кроз организовање студијских посета и стручних састанака.

Такође, Управа остварује успешну сарадњу са другим органима страних држава (нпр. Програм OPDAT Министарства правде САД и Стејт департмент).

 

 

Може вас занимати и:

Споразуми о сарадњи, Година 2022