docx icon

Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма 2020 - 2024

Активности за спровођење Стратегије 2020-2024. налазе се у Акционом плану 2020-2022. и у Акционом плану 2022-2024.

Стратегија, Година 2021, Година 2022, Година 2020