Правна питања и усклађивање са међународним стандардима

Већи број закона, других прописа, општих и појединачних аката и других докумената јавне политике има директан утицај на област борбе против прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење. Списак кључних закона може се наћи у тексту Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

 

 

Може вас занимати и

 

Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма 2020-2024