Текст Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма "Службени гласник РС", бр. 113 од 17. децембра 2017, 91 од 24. децембра 2019, 153 од 21. децембра 2020. може се преузети са вебсајта Правноинформационог система Републике Србије

 

Текст Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење, "Службени гласник РС", бр. 29 од 23. марта 2015, 113 од 17. децембра 2017, 41 од 31. маја 2018 може се преузети са вебсајта Правноинформационог система Републике Србије