Tekst Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma "Službeni glasnik RS", br. 113 od 17. decembra 2017, 91 od 24. decembra 2019, 153 od 21. decembra 2020. može se preuzeti sa vebsajta Pravnoinformacionog sistema Republike Srbije

 

Tekst Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, "Službeni glasnik RS", br. 29 od 23. marta 2015, 113 od 17. decembra 2017, 41 od 31. maja 2018 može se preuzeti sa vebsajta Pravnoinformacionog sistema Republike Srbije