Pranje novca

Postoji mnogo definicija pranja novca, ali bez obzira na njihovu raznolikost, bilo da se radi o onim jednostavnijim poput: legalizacija nelegalnog kapitala ili složenim, poput one koju daje Varšavska konvencija Saveta Evrope i koja je implementirana u Krivični zakonik Republike Srbije, celokupna stručna i praktična javnost slaže se u jednom: pranje novca je proces prikrivanja nezakonitog porekla novca ili imovine stečenih kriminalom.

 

Kada je imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog dela, izvršilac traži način da novac koristi tako da ne privlači pažnju nadležnih organa. Stoga vrši niz transakcija koje služe da novac prikažu kao zakonito stečen.

 

Dakle, pranje novca predstavlja proces prikrivanja imovine stečene kriminalnim aktivnostima kojim se kriminalcima omogućava da takvu imovinu koriste u regularnom privrednom poslovanju. Korupcija i organizovani kriminal, kao što su trgovina narkoticima, oružjem i ljudima, stvaraju velike količine nelegalne imovine, i pranje takve imovine može ugroziti privredu i integritet finansijskog sistema. 

 

 

Može vas zanimati i:

 

Tipologije pranja novca

Indikatori pranja novca