Biblioteka

Do željenog dokumenta možete doći tako što ćete kliknuti na željenu vrstu akta koje se kriju iza polja ispod ovog teksta (npr. Strategija, Tipologije, Kontrolne liste, itd).

 

Drugi način je da pretražite dokumenta. Klikom na "Pretraga dokumenata" u Biblioteci dobićete dva polja pretrage. U prvo se upisuje traženi pojam, a u drugom polju se bira željena kategoriju iz padajućeg menija.

 

Ukoliko želite da pretražite mišljenja Uprave o primeni pojedinih odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i propisa donetih na osnovu tog zakona, kliknite na "Pretraga stručnih mišljenja" u Biblioteci. Pretrazi stručnih mišljenja možete pristupiti i sa stranice "Stručna mišljenja" (Čime se bavimo - Pravna pitanja i usklađivanje sa međunarodnim standardima - Stručna mišljenja) kojoj se može pristupiti i sa početne strane, sekcija "Izdvajamo". Stručna mišljenja možete pretražiti prema datumu, verziji propisa i temi koje se konkretno pitanje odnosno odgovor tiču.

 

Za pretragu dokumenata na engleskom jeziku, posetite englesku verziju vebsajta (Library - Document search).