Do željenog dokumenta možete doći tako što ćete kliknuti na željenu vrstu akta iz podmenija u Biblioteci (npr. Strategija, Tipologije, Kontrolne liste, itd). Na taj način dolazite do samo onih dokumenata koji su smešeteni u podstavke u okviru Biblioteke.
 
Drugi način da dođete do dokumenta jeste da izvršite pretragu uz pomoć dva polja na ovoj stranici. U prvo se upisuje traženi pojam, a u drugom polju se bira željena kategorija iz padajućeg menija. Na taj način ćete pretražiti sva dokumenta na vebsajtu bez obzira na kojoj stranici se nalaze, a ne samo ona koja su u podstavkama Biblioteke.
 
Ukoliko želite da pretražite mišljenja Uprave o primeni pojedinih odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i propisa donetih na osnovu tog zakona, kliknite na "Pretraga stručnih mišljenja" u Biblioteci. Pretrazi stručnih mišljenja možete pristupiti i sa stranice "Stručna mišljenja" (Čime se bavimo-Pravna pitanja i usklađivanje sa međunarodnim standardima-Stručna mišljenja) kojoj se može pristupiti i sa početne strane, sekcija "Izdvajamo". Stručna mišljenja možete pretražiti prema datumu, verziji propisa i temi koje se konkretno pitanje odnosno odgovor tiču.
 
Za pretragu dokumenata na engleskom jeziku, posetite englesku verziju vebsajta (Library - Document search).