Pregovori sa Evropskom unijom

Pregovaračko poglavlje 4 – slobodno kretanje kapitala


Sloboda kretanja kapitala je jedna od četiri slobode na kojima je zasnovano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU.

 

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma jedna je od tema ovog pregovaračkog poglavlja, uz usklađivanje propisa u oblasti kretanja kapitala i tekućih plaćanja. Koordinator pregovaračke grupe je Ministarstvo finansija.

 

Najbitniji akt Evropske unije u ovoj oblasti jeste tzv. Četvrta direktiva, tj. Direktiva (EU) 2015/849 Evropskog parlamenta i Saveta od 20. maja 2015. godine o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhe pranja novca ili finansiranja terorizma, o izmenama Uredbe (EU) broj 648/2012 Evropskog parlamenta i Saveta, i prestanku važenja Direktive 2005/60/EZ Evropskog parlamenta i Saveta i Direktive Komisije 2006/70/EZ. U aprilu 2018. godine Evropska unija je donela i tzv. Petu direktivu kojom se menja i dopunjuje Četvrta direktiva.

Relevantne pravne tekovine su još i Uredba (EU) 2015/847 Evropskog parlamenta i Saveta od 20. maja 2015. godine o informacijama o nalogodavcu koje se prilažu uz transfer sredstava i stavljanju van snage Uredbe (EZ) broj 1781/2006.

Pregovaračko poglavlje 24 - pravda, sloboda i bezbednost


Jedan od ciljeva Evropske unije jeste i stvaranje tzv. prostora pravde, slobode i bezbednosti.

 

Iako se obrađuje u okviru pregovaračkog poglavlja 4 o slobodnom kretanju kapitala, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno krivični aspekt tih pitanja, predmet je i Pregovaračkog poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbednost, i to u okviru potpoglavlja o borbi protiv organizovanog kriminala (pranje novca) odnosno borbi protiv terorizma (finansiranje terorizma). Koordinator pregovaračke grupe je Ministarstvo unutrašnjih poslova, a Uprava redovno učestvuje u odgovarajućim aktivnostima.

Pregovaračko poglavlje 31 – Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika


Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU nastala je Ugovorom iz Mastrihta, a posebno je ojačana Ugovorom iz Lisabona, imajući u vidu da Evropska unija teži da bude jednoglasna kada se radi o spoljnoj politici. Uglavnom je zasnovana na konsenzusu država članica, i to je mehanizam za usvajanje zajedničkih deklaracija i smernica za politička i bezbednosna pitanja koja vode ka zajedničkoj diplomatskoj akciji i ka preduzimanju zajedničkih akcija. Usvajaju se odluke kojima se definiše odnos EU prema određenim pitanjima i mere za sprovođenje Zajedničke spoljne i bezbednosne politike, uključujući i sankcije. Osim diplomatske akcije, osnovni pravci delovanja u okviru ovog poglavlja su Zajednička bezbednosna i odbrambena politika, restriktivne mere i kontrola naoružanja.

 

Koordinator ovog pregovaračkog poglavlja je Ministarstvo spoljnih poslova. Relevantne pravne tekovine Evropske unije, u nadležnosti Uprave, jesu prevashodno one koje se tiču primene ciljanih finansijskih sankcija za terorizam, tj. ograničavanja raspolaganja imovinom (zamrzavanja imovine) lica koja su označena kao teroristi.


 

Može vas zanimati i:

 

Pregovaračko poglavlje 4

Pregovaračko poglavlje 4 - Projekat PLAC

Pregovaračko poglavlje 24

Pregovaračko poglavlje 31

Ograničavanje raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje