Spisak kandidata koji su u junskom II ispitnom roku (21.06.2021. godine i 24.06.2021. godine) položili stručni ispit za iz
Saznaj više
Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama SBUN 1267, 1989 i 2253 od 17.6.2021.
Dana17.6.2021. godine Komitet SB UN osnovan u skladu s rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISIL (Da’esh), Al-Kaidom i povezanim licima i subjektima izmenio je listu
Saznaj više
Spisak kandidata koji su u junskom ispitnom roku roku (14.06.2021. godine i 16.06.2021. godine) položili stručni ispit za
Saznaj više
Spisak kandidata koji su u majskom ispitnom roku (24.05.2021. godine i 27.05.2021. godine) položili stručni ispit za izdav
Saznaj više
Često postavljana pitanja vezana za FATCA propis
Saznaj više
Obaveštenje vezano za FATCA propis
Saznaj više
Izvodi i potvrde o stvarnim vlasnicima
Izvodi i potvrde o stvarnim vlasnicima za potrebe poslovanja privrednih subjekata koje izdaje APR
Saznaj više
Obaveštenje za kandidate za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog lica
Saznaj više
Obaveštenja o nalogu za uplatu takse za polaganje stručnog ispita
Shodno Zakonu o republičkim administrativnim taksama (Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 - ispravka, 61/05, 101/05- dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 - dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/
Saznaj više
Video prezentacije vebinara za licenciranje
Saznaj više
COVID-19: trendovi pranja novca i finansiranja terorizma u članicama Manivala
Pročitajte preliminarne zaključke o pretnjama, slabostima i najboljim praksama koje su do sada uočene u toku pandemije, a na osnovu informacija koje je Manival prikupio od svojih članica
Saznaj više