Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama SBUN 1267, 1989 i 2253 od 14.11.2023. godine
Saznaj više
Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SBUN 1718 od 16.8.2023.
Saznaj više
Obaveštenje o izmeni iznosa administrativne takse za polaganje stručnog ispita za licencu za obavljanje poslova ovlašćenog
Saznaj više
Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama SBUN 1267, 1989 i 2253 od 24.7.2023. godine
Saznaj više
Predstavljanje Nacionalne procena rizika od pranja novca i nadzor nad Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja te
Saznaj više
Potpisan sporazum o saradnji sa FOS Ujedinjenih Arapskih Emirata
Saznaj više
Preporuke za prijavljivanje sumnjivih aktivnosti
Saznaj više
Obaveštenje o novom TMIS-u
Aplikacija za prijavu izveštaja o gotovinskim transakcijama i sumnjivim aktivnostima u skladu sa članom 47. Zakona
Saznaj više
NRA – rezultati procene rizika
Saznaj više