Dana 19.2.2024. godine održan pismeni deo (test) stručnog ispita za izdavanje licence
Saznaj više
Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama SBUN 1267, 1989 i 2253 od 7.2.2024. godine
Saznaj više
Obaveštenje o izmeni iznosa administrativne takse za polaganje stručnog ispita za licencu za obavljanje poslova ovlašćenog
Saznaj više
Predstavljanje Nacionalne procena rizika od pranja novca i nadzor nad Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja te
Saznaj više
Preporuke za prijavljivanje sumnjivih aktivnosti
Saznaj više
Obaveštenje o novom TMIS-u
Aplikacija za prijavu izveštaja o gotovinskim transakcijama i sumnjivim aktivnostima u skladu sa članom 47. Zakona
Saznaj više
NRA – rezultati procene rizika
Saznaj više