Propisi i uputstva za primenu propisa

Zakonom o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS“, br.29/15) koji je Skupština Republike Srbije usvojila 20. marta 2015. godine Uprava je dobila nadležnosti u primeni ciljanih finansijskih sankcija u borbi protiv terorizma. Zakon je menjan i dopunjavan 2017. i 2018. godine kako bi se njegove odredbe odnosile i na finansiranje širenja oružja za masovno uništenje i da bi se taj propis dodatno uskladio sa međunarodnim standardima. Od 2017. ovaj zakon nosi naziv Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

Ovaj zakon treba sagledavati i u kontekstu Zakona o međunarodnim merama ograničavanja („Službeni glasnik RS“, broj 10/2016) i člana 384a Krivičnog zakonika (Kršenje sankcija uvedenih od strane međunarodnih organizacija), kao i poslednjih izmena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (čl. 53. i 104. stav 5)

Zakon određuje pojam označenih lica, odnosno lica koja se stavljaju na listu terorista, terorističkih organizacija ili finansijera terorista i mehanizme njihovog označavanja, određuje imovinu koja podleže ograničavanju (zamrzavanju) i način ograničavanja raspolaganja.

Ministar finansija je dana 19. septembra 2018. doneo Pravilnik o načinu obaveštavanja fizičkih i pravnih lica o promeni na listi označenih lica i o načinu dostavljanja obaveštenja, informacija i podataka o označenom licu i njegovoj imovini („Službeni glasnik RS“, broj 78/2018 od 19.10.2018. godine).

Kako bi se olakšala primena ovog zakona masovno uništenje, direktor Uprave je doneo Uputstvo za primenu odredaba zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje koje se odnose na sprečavanje finansiranja terorizma i Uputstvo za primenu odredaba zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje koje se odnose na sprečavanjem finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. 

 

 

Može vas zanimati i:

 

Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje ("Službeni glasnik RS", br. 29/15, 113/17 i 41/18)

Zakon o međunarodnim merama ograničavanja ("Službeni glasnik RS", br. 10/16)
Preporuke FATF