Liste označenih lica i pretraživač


Uprava za sprečavanje pranja novca je u saradnji sa Institutom „Mihajlo Pupin – Računarski sistemi“, razvila pretraživač koji se odnosi na liste lica prema kojima se primenjuju sankcije Ujedinjenih nacija, tj. na „označena lica“. Pretraživač omogućava svim zainteresovanim licima da brzo i jednostavno provere da li imaju kontakte, odnosno poslovnu saradnju sa pomenutom kategorijom lica, a u cilju blagovremene primene mera i radnji propisanih Zakonom o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

 

Pretraživaču se može pristupiti i sa naslovne strane, sekcija "Izdvajamo", a nalazi se na sledećem linku:

 

Pretraživač lica označenih kao teroristi od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

 

Vlada Republike Srbije je 20. decembra 2018. godine utvrdila i tzv. domaću listu terorista donošenjem Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica.

 

 

 

Može vas zanimati i:

 

Domaća lista označenih lica