Листе означених лица и претраживач


Управа за спречавање прања новца је у сарадњи са Институтом „Михајло Пупин – Рачунарски системи“, развила претраживач који се односи на листе лица према којима се примењују санкције Уједињених нација, тј. на „означена лица“. Претраживач омогућава свим заинтересованим лицима да брзо и једноставно провере да ли имају контакте, односно пословну сарадњу са поменутом категоријом лица, а у циљу благовремене примене мера и радњи прописаних Законом о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење.

 

Претраживачу се може приступити и са насловне стране, секција "Издвајамо", а налази се на следећем линку:

 

Претраживач лица означених као терористи од стране Савета безбедности Уједињених нација

 

Влада Републике Србије је 20. децембра 2018. године утврдила и тзв. домаћу листу терориста доношењем Решења о утврђивању листе означених лица.

 

 

 

Може вас занимати и:

 

Домаћа листа означених лица