Кога Управа обавештава

Када прими извештај о сумњивој трансакцији или лицу, Управа анализира више извора информација. Ако утврди да постоји основ сумње на прање новца или финансирање тероризма, Управа припрема финансијскообавештајни извештај и прослеђује га надлежном органу на даље поступање. 

Поред тога, Управа припрема и стратешке анализе чији је циљ да се утврде обрасци, трендови и типологије прања новца и финансирања тероризма. Такве анализе се такође прослеђују свим битним учесницима у систему.

У случају да у пријавама сумњивих активности има елемената иностраности, Управа ће се обратити страној финансијскообавештајној служби захтевом или самоиницијативном пријавом сумње.

Такође, ако Управа у току свог рада дође до сазнања да је извршено неко друго кривично дело или недозвољена активност према другом пропису, о томе ће известити надлежни орган.

 

 

Може вас занимати и:

 

Годишњи извештај Управе