pdf icon

Смернице за процену ризика од ПН и ФТ за обвезнике који приређују игре на срећу преко средстава електронске комуникације

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који приређују посебне ире на срећу преко средстава електронске комуникације

Смернице и препоруке, Анализа и процена ризика, Игре на срећу, Надзор

Обрасци, Смернице и препоруке

Народна банка Србије, Анализа и процена ризика, Смернице и препоруке