Ограничавање располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење

Примена циљаних финансијских санкција једна је од међународних обавеза Републике Србије по основу њеног чланства у Уједињеним нацијама и део међународних (FATF) стандарда.

Надлежност Управе према овом Закону је да учествује у механизмима означавања лица и ограничавања располагања њиховом имовином (замрзавања). Такође Управа има надлежност да врши надзор над применом овог Закона и да захтева отклањање неправилности и недостатака, да подноси захтев надлежном органу за покретање одговарајућег поступка. 

 

У наставку су линкови ка релевантним међународним листама и домаћој листи.

 

Тероризам

Консолидована листа санкција СБ УН

 

Савет безбедности УН - Резолуције 1267, 1989 и 2253

 

Савет безбедности УН - Резолуција 1988

 

Решење Владе Р. Србије о стављању на Листу означених лица (домаћа листа означених лица)


Ширење оружја за масовно уништење

Консолидована листа санкција СБ УН

Листа на основу Резолуције СБ УН 1718 (2006) - Северна Кореја

Листа на основу Резолуције СБ УН 2231 (2015) - Иран

 

 

 

Може вас занимати и:

 

Претраживач означених лица