Завршени пројекти

Управа је од свог оснивања била корисник више пројеката финансираних из средстава страних донатора и партнера, као што су Европска унија, Савет Европе и USAID, који су у великој мери допринели њеном развоју.

 

Један од кључних пројеката који је реализован из средстава EУ ИПА 2010, јесте Пројекат техничке помоћи за борбу против прања новца и финансирања тероризма у Србији (Project against Money Laundering and Terrorist Financing in Serbia - MOLI-Serbia).

 

Пројекат је трајао од 15. новембра 2010 до маја 2014. године, када је Управа започела са планирањем и израдом пројектног задатка за Пројекат ЕУ подршке из средстава ИПА 2015, који је у току.

 

MOLI-Serbia је био вредан 2.265.000 евра, од чега је Европска унија донирала 2 милиона, Савет Европе 200.000, а Република Србија определила 65.000 евра.

 

Овај пројекат се надовезао на резлутате и препоруке ранијег пројекта који је финансирала Европска унија а спровео Савет Европе - PACO-Serbia (2005-2007).

 

Општи циљ пројекта MOLI-Serbia био је да допринесе демократији и владавни права кроз спречавање и контролу прања новца и финансирања тероризма и других облика привредног и финансијског криминала у Србији. Сврха пројекта била је да унапреди капацитете система за борбу против прања новца и финансирања тероризма у Србији у смислу прописа, оперативног рада и капацитета.

 

 

Више о окончаним пројектима можете прочитати на вебсајту Савета Европе:

 

Пројекат техничке помоћи за борбу против прања новца и финансирања тероризма у Србији - MOLI-Serbia (2010-2014)

PACO-Serbia (2005-2007)