До жељеног документа можете доћи тако што ћете кликнути на жељену врсту акта из подменија у Библиотеци (нпр. Стратегија, Типологије, Контролне листе, итд). На тај начин долазите до само оних докумената који су смешетени у подставке у оквиру Библиотеке.
 
Други начин да дођете до документа јесте да извршите претрагу уз помоћ два поља на овој страници. У прво се уписује тражени појам, а у другом пољу се бира жељена категорија из падајућег менија. На тај начин ћете претражити сва документа на вебсајту без обзира на којој страници се налазе, а не само она која су у подставкама Библиотеке.
 
Уколико желите да претражите мишљења Управе о примени појединих одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и прописа донетих на основу тог закона, кликните на "Претрага стручних мишљења" у Библиотеци. Претрази стручних мишљења можете приступити и са странице "Стручна мишљења" (Чиме се бавимо-Правна питања и усклађивање са међународним стандардима-Стручна мишљења) којој се може приступити и са почетне стране, секција "Издвајамо". Стручна мишљења можете претражити према датуму, верзији прописа и теми које се конкретно питање односно одговор тичу.
 
За претрагу докумената на енглеском језику, посетите енглеску верзију вебсајта (Library - Document search).