Егмонт група

Егмонт група је тело које у овом тренутку (2020) чине 164 финансијскообавештајне службе - чланице (Financial Intelligence Units - FIUs). Она обезбеђује својим чланицама платформу за безбедну размену финансијскообавештајних података и стручних знања за борбу против прања новца и финансирања тероризма. 

 

Управа за спречавање прања новца, као финансијскообавештајна служба Републике Србије, чланица је Егмонт групе од 2003. године и редовно учествује у њеним активностима.
 

 

Може вас занимати и:

 

Егмонт групa

Годишњи извештај Управе за 2019.