docx icon

Акциони план за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма 2020 - 2022

Акциони план 2020 - 2022. је ажуриран 2022. у складу са резултатима НПР 2021. За активности предвиђене за период 2022-2024. погледати документ "Акциони план 2022-2024."

Акциони план , Година 2021, Година 2020

xls icon

Акциони план за спровођење препорука из процене ризика за прање новца и процене ризика за финансирање тероризма из 2018.

Акциони план за ублажавање ризика из НРА 2018. Резултати НПР 2021. уграђени су директно у Акциони план 2022 - 2024. уз Стратегију (2022-2024) (ОВАЈ АП ВИШЕ НИЈЕ АКТУЕЛАН)

Акциони план , Година 2019, Година 2018, Анализа и процена ризика