Информатор о раду

Органи државне управе, па самим тим и Управа за спречавање прања новца, дужни су израде и редовно ажурирају информатор о раду. Та обавеза прописана је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, а информатор се израђује и објављује у складу са Упутством за објављивање информатора о раду државног органа.

 

Последњој верзији Информатора о раду Управе можете приступити на вебсајту Повереника за информације од јавног значајан, на адреси: https://informator.poverenik.rs/informator?org=iGtypLMSGNeHT2sHP

 

 

Можда ће вас занимати и:

 

Упутство за објављивање информатора о раду државног органа

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја