Informator o radu

Organi državne uprave, pa samim tim i Uprava za sprečavanje pranja novca, dužni su izrade i redovno ažuriraju informator o radu. Ta obaveza propisana je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a informator se izrađuje i objavljuje u skladu sa Uputstvom za objavljivanje informatora o radu državnog organa.

 

Poslednjoj verziji Informatora o radu Uprave možete pristupiti na vebsajtu Poverenika za informacije od javnog značajan, na adresi: https://informator.poverenik.rs/informator?org=iGtypLMSGNeHT2sHP

 

 

Možda će vas zanimati i:

 

Uputstvo za objavljivanje informatora o radu državnog organa

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja