Koga Uprava obaveštava

Kada primi izveštaj o sumnjivoj transakciji ili licu, Uprava analizira više izvora informacija. Ako utvrdi da postoji osnov sumnje na pranje novca ili finansiranje terorizma, Uprava priprema finansijskoobaveštajni izveštaj i prosleđuje ga nadležnom organu na dalje postupanje. 

Pored toga, Uprava priprema i strateške analize čiji je cilj da se utvrde obrasci, trendovi i tipologije pranja novca i finansiranja terorizma. Takve analize se takođe prosleđuju svim bitnim učesnicima u sistemu.

U slučaju da u prijavama sumnjivih aktivnosti ima elemenata inostranosti, Uprava će se obratiti stranoj finansijskoobaveštajnoj službi zahtevom ili samoinicijativnom prijavom sumnje.

Takođe, ako Uprava u toku svog rada dođe do saznanja da je izvršeno neko drugo krivično delo ili nedozvoljena aktivnost prema drugom propisu, o tome će izvestiti nadležni organ.

 

 

Može vas zanimati i:

 

Godišnji izveštaj Uprave