Komitet Saveta Evrope MONEYVAL

Komitet eksperata za evaluaciju mera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma - MONEYVAL stalno je nadzorno telo Saveta Evrope. On ocenjuje usklađenost svojih članica sa osnovnim međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i delotvornost primene tih standarda i daje preporuke nadležnim organima za unapređenje sistema. Kroz dinamičan proces uzajamnih provera, ekspertskih analiza i redovnog praćenja napretka na ispunjavanju njegovih preporuka, MONEYVAL nastoji da unapredi kapacitete nadležnih organa radi delotvornije borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Republika Srbija je članica ovog komiteta od 2003. godine, a njenu stalnu delegaciju čine predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva finansija (Uprava za sprečavanje pranja novca). U delegaciji Republike Srbije redovno se nalazi i predstavnik Narodne banke Srbije.

 

 

Može vas zanimati i:

 

Više o Komitetu Saveta Evrope MONEYVAL

Republika Srbija i Savet Evrope