Finansiranje terorizma

Finansiranje terorizma, tj. upotreba sredstava radi pružanja podrške izvršenju akata terorizma i terorističkim grupama, neizostavan je deo terorističke aktivnosti na globalnom nivou, čime se ugrožava mir i napredak.

U okviru svoje finansijskoobaveštajne delatnosti, Uprava analizira lica i transakcije[1] za koje postoji osnov sumnje da su u vezi sa terorizmom[2] i razmenjuje informacije sa drugim nadležnim državnim organima i međunarodnim partnerima. Uprava ima posebnu organizacionu jedinicu koja se bavi sprečavanjem finansiranja terorizma (Grupa za sprečavanje finansiranja terorizma)[3].

 

Uprava učestvuje i u radu Radne grupe za vršenje kontrole nad neprofitnim organizacijama sa stanovišta mogućnosti njihove zloupotrebe za svrhe finansiranja terorizma[4].

Direktor Uprave je stalni član u Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma.[5]

 

 

Može vas zanimati i:

 

[1] Liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti (lica i transakcija)

[2] Tipologije pranja novca i finansiranja terorizmaOrganizaciona struktura Uprave

[3] Radna grupa za vršenje kontrole nad neprofitnim organizacijama

[4] Organizaciona struktura Uprave

[5] Odluka Vlade o o obrazovanju Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma i određivanju i imenovanju Nacionalnog koordinatora za sprečavanje i borbu protiv terorizma