Saradnja sa organima drugih država

Uprava za sprečavanje pranja novca neguje i unapređuje bilateralne odnose sa finansijskoobaveštajnim službama širom sveta, a posebno država regiona.

 

Iako zaključenje sporazuma o saradnji sa sličnim organima stranih država (stranim FOS) nije preduslov za razmenu informacija, budući da za međunarodnu saradnju i razmenu podataka postoji zakonski osnov, Uprava takve sporazume zaključuje ukoliko su oni preduslov za partnersku službu ili da bi se saradnja dodatno unapredila ili precizirala.

 

Osim učestale razmene informacija i finansijskoobaveštajnih postaka, Uprava redovno učestvuje na sastancima po osnovu Protokola o saradnji finansijsko-obaveštajnih službi Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije u čijem radu učestvuje i Severna Makedonija.

Uprava održava bilateralne kontakte sa drugim finansijskoobaveštajnim službama kroz organizovanje studijskih poseta i stručnih sastanaka.

Takođe, Uprava ostvaruje uspešnu saradnju sa drugim organima stranih država (npr. Program OPDAT Ministarstva pravde SAD i Stejt department).

 

 

Može vas zanimati i: