Međunarodne organizacije

Osim Komiteta Saveta Evrope Manival i Egmont grupe finansijskoobaveštajnih službi, Uprava učestvuje i u aktivnostima Evroazijske grupe za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, u kojoj ima svojstvo posmatrača. Ono što je Manival za neke države članice Saveta Evrope (FSRB, tj. FATF-Style Regional Body), to je Evroazijska grupa za evroazijski region.

Uprava sarađuje i učestvuje u aktivnostima drugih relevantnih međunarodnih organizacija, kao što su UNODC i OEBS, sa čijom misijom u Srbiji ima dugogodišnju uspešnu saradnju.

 

 

Može vas zanimati i:

 

Komitet Saveta Evrope MONEYVAL

Egmont grupa finansijskoobaveštajnih službi

Evroazijska grupa za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Regionalna tela koja funkcionišu po uzoru na FATF (FSRBs - FATF-Style Regional Bodies)