Pravna pitanja i usklađivanje sa međunarodnim standardima

Veći broj zakona, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata i drugih dokumenata javne politike ima direktan uticaj na oblast borbe protiv pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Spisak ključnih zakona može se naći u tekstu Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

 

 

Može vas zanimati i

 

Strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma 2020-2024