docx icon

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, 2020 - 2022

Akcioni plan 2020 - 2022. је ažuriran 2022. u skladu sa rezultatima NPR 2021. Za aktivnosti predviđene za period 2022-2024. pogledati dokument "Аkcioni plan 2022-2024"

Akcioni plan , Godina 2021, Godina 2020

xls icon

Akcioni plan za sprovođenje preporuka iz procene rizika za pranje novca i procene rizika za finansiranje terorizma iz 2018.

Akcioni plan za ublažavanje rizika iz NPR 2018. Rezultati NPR 2021. ugrađeni su direktno u Akcioni plan 2022 - 2024. uz Strategiju (2022-2024) (OVAJ AP VIŠE NIJE AKTUELAN)

Akcioni plan , Godina 2019, Godina 2018, Analiza i procena rizika