Dana 26.09.2022. godine održan pismeni deo (test) stručnog ispita za izdavanje licence
Saznaj više
Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SBUN 1718 od 14.9.2022. godine
Saznaj više
Obaveštenje - FATCA
Saznaj više
Usvojene nove liste indikatora za računovođe i faktoring društva
Saznaj više
Usvojen akcioni plan za sprovođenje strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2024
Saznaj više
Izmene i dopune Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansir
Saznaj više
Smernice za video-identifikaciju za računovođe i faktoring društva
Saznaj više
NRA – rezultati procene rizika
Saznaj više