Spisak kandidata koji su u novembarskom ispitnom roku II (22.11.2021. godine i 26.11.2021. godine) položili stručni ispit
Saznaj više
Spisak kandidata koji su u novembarskom ispitnom roku I (15.11.2021. godine i 18.11.2021. godine) položili stručni ispit z
Saznaj više
Potpisan Sporazum o saradnji
Sporazum o saradnji o vođenju jednoobraznih evidencija o podacima u cilju usmeravanja i usklađivanja rada na praćenju i izveštavanju o predmetima pranja novca i finansiranja terorizma i procene efikasnosti i delotvornosti sistema za sprečavanje pranja no
Saznaj više
USVOJENE NACIONALNE PROCENE RIZIKA
Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 30. septembra 2021. godine donet je Zaključak o usvajanju Nacionalne procene rizika od pranja novca i nacionalne procene rizika od finansiranja terorizma, Procene rizika od pranja novca i finansiranja te
Saznaj više
Obaveštenje vezano za FATCA propis
Saznaj više
Obaveštenje za kandidate za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog lica
Saznaj više
Video prezentacije vebinara za licenciranje
Saznaj više