Spisak kandidata za polaganje pismenog dela stručnog ispita u ispitnom roku maj, dana 23.5.2022. godine
Saznaj više
Usvojen akcioni plan za sprovođenje strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2024
Saznaj više
Izmene i dopune Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansir
Saznaj više
Smernice za video-identifikaciju za računovođe i faktoring društva
Saznaj više
NRA – rezultati procene rizika
Saznaj više