Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama SBUN 1267, 1989 i 2253 od 6.9.2021.
Dana 6.9.2021. godine Komitet SB UN osnovan u skladu s rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISIL (Da’esh), Al-Kaidom i povezanim licima i subjektima izmenio je listu
Saznaj više
Spisak kandidata za polaganje pismenog dela stručnog ispita 27.9.2021.godine
Saznaj više
Često postavljana pitanja vezana za FATCA propis
Saznaj više
Obaveštenje vezano za FATCA propis
Saznaj više
Izvodi i potvrde o stvarnim vlasnicima
Izvodi i potvrde o stvarnim vlasnicima za potrebe poslovanja privrednih subjekata koje izdaje APR
Saznaj više
Obaveštenje za kandidate za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog lica
Saznaj više
Obaveštenja o nalogu za uplatu takse za polaganje stručnog ispita
Shodno Zakonu o republičkim administrativnim taksama (Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 - ispravka, 61/05, 101/05- dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 - dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/
Saznaj više
Video prezentacije vebinara za licenciranje
Saznaj više
COVID-19: trendovi pranja novca i finansiranja terorizma u članicama Manivala
Pročitajte preliminarne zaključke o pretnjama, slabostima i najboljim praksama koje su do sada uočene u toku pandemije, a na osnovu informacija koje je Manival prikupio od svojih članica
Saznaj više