Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama SBUN 1267, 1989 i 2253 od 10.9.2020.
Dana 10. 9. 2020. godine Komitet SB UN osnovan u skladu s rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISIL (Da’esh), Al-Kaidom i povezanim licima i subjektima usvojio je izmene i dopune sankcionih listi
Saznaj više
Uprava obezbedila prevod dodatnih publikacija
Dodatno je obezbeđen prevod još dva izdanja, Međunarodni standardi za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma i širenja oružja za masovno uništenje – Preporuke FATF i Metodologija za procenu tehničke usklađenosti sa preporukama FATF i delotvorn
Saznaj više
Dodatno jačanje kapaciteta Uprave za sprečavanje pranja novca
Tokom maja i juna održano 8 onlajn radionica o bitnim dokumentima FATF
Saznaj više
Nove smernice za procenu rizika i primenu ZSPNFT
Komisija za hartije od vrednosti i Uprava za igre na sreću su ažurirale svoje smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike iz svoje nadležnosti.
Saznaj više
Ažurirane Smernice za procenu rizika kod posrednika u prometu nepokretnosti
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija potpisao nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti
Saznaj više
Saopštenje FATF iz februara 2020. godine
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.
Saznaj više
Spisak kontakata za opštine i gradove u Srbiji za pomoć građanima u uslovima zabrane kretanja
Objavljen spisak kontakata za opštine i gradove u Srbiji za pomoć građanima u uslovima zabrane kretanja.
Saznaj više