Spisak kandidata koji su u majskom ispitnom roku (29.5.2023. godine i 1.6.2023. godine) položili stručni ispit za izdavanj
Saznaj više
Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama SBUN 1267, 1989 i 2253 od 26.4.2023. godine
Saznaj više
Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama SBUN 1267, 1989 i 2253 od 15.3.2023. godine
Saznaj više
Predstavljanje Nacionalne procena rizika od pranja novca i nadzor nad Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja te
Saznaj više
Potpisan sporazum o saradnji sa FOS Ujedinjenih Arapskih Emirata
Saznaj više
Preporuke za prijavljivanje sumnjivih aktivnosti
Saznaj više
Obaveštenje o novom TMIS-u
Aplikacija za prijavu izveštaja o gotovinskim transakcijama i sumnjivim aktivnostima u skladu sa članom 47. Zakona
Saznaj više
Usvojen akcioni plan za sprovođenje strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2024
Saznaj više
NRA – rezultati procene rizika
Saznaj više