Spisak kandidata za polaganje pismenog dela stručnog ispita u ispitnom roku februar, dana 6.2.2023. godine
Saznaj više
Preporuke za prijavljivanje sumnjivih aktivnosti
Saznaj više
Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama SBUN 1267, 1989 i 2253 od 16.1.2023. godine
Saznaj više
Obaveštenje o novom TMIS-u
Aplikacija za prijavu izveštaja o gotovinskim transakcijama i sumnjivim aktivnostima u skladu sa članom 47. Zakona
Saznaj više
Usvojen akcioni plan za sprovođenje strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2024
Saznaj više
NRA – rezultati procene rizika
Saznaj više