Sistem za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Sistem za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji je složen sistem čija je bitna odlika partnerstvo između privatnog i javnog sektora i postojanje jakog mehanizma koordinacije i saradnje između nadležnih državnih organa i svih učesnika u sistemu.

 

Ustrojen je u skladu sa međunarodnim standardima koji su sastavni deo Četrdeset preporuka Radne grupe za finansijsku akciju (Financial Action Task Force - FATF) - međudržavnog tela koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Stepen usklađenosti sistema u Srbiji sa tim standardima proverava i ocenjuje Komitet Saveta Evrope MONEYVAL.

 

Sistem čine obveznici po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja – finansijske i određene nefinansijske institucije, nadzorni organi koji kontrolišu primenu tog zakona od strane obveznika, kao i organi koji se bave istragama i krivičnim gonjenjem učinilaca krivičnih dela pranja novca i finansiranja terorizma.

 

Bitni učesnici u sistemu su i nevladine organizacije, samoregulatorna tela i udruženja obveznika i naučno-obrazovne institucije.

 

Koordinaciju sistema vrši nacionalno Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma koje je obrazovala Vlada Republike Srbije radi razmatranja najvažnijih pitanja po sistem.

 

Radi usklađenog planiranja aktivnosti u sistemu, Vlada Republike Srbije je donela Strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i prateći akcioni plan čiju realizaciju prati Koordinacino telo.

 

 

Može vas zanimati i:

 

Radna grupa za finansijsku akciju (Financial Action Task Force - FATF)

Komitet Saveta Evrope MONEYVAL

Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma 

Strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Prikaz sistema - infografik