Међународне организације

Осим Комитета Савета Европе Манивал и Егмонт групе финансијскообавештајних служби, Управа учествује и у активностима Евроазијске групе за спречавање прања новца и финансирања тероризма, у којој има својство посматрача. Оно што је Манивал за неке државе чланице Савета Европе (FSRB, тј. FATF-Style Regional Body), то је Евроазијска група за евроазијски регион.

Управа сарађује и учествује у активностима других релевантних међународних организација, као што су UNODC и ОЕБС, са чијом мисијом у Србији има дугогодишњу успешну сарадњу.

 

 

Може вас занимати и:

 

Комитет Савета Европе MONEYVAL

Егмонт група финансијскообавештајних служби

Евроазијска група за спречавање прања новца и финансирања тероризма

Регионална тела која функционишу по узору на FATF (FSRBs - FATF-Style Regional Bodies)