Пројекти

Управа за спречавање прања новца настоји да адекватним праћењем развоја међународних стандарда и стања у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма, као и рада сличних служби других држава и релевантних међународних организација и субјеката стратешки планира свој развој и унапређење капацитета.

 

У том смислу од изузетног значаја су могућности коришћења средстава страних донатора, а посебно средстава Европске уније (претприступни фондови EУ, TAIEX) чији је циљ да се унапреди стање у различитим областима, укључујући и сектор правосуђа и унутрашњих послова. Управа је, за потребе планирања међународне помоћи и пројеката, увршћена управо у тај сектор.

 

Поред тога што припрема и предлаже пројекте у којима је главни корисник, Управа учествује и у изради и реализацији пројекта других државних органа уколико се тичу делокруга рада Управе и њених надлежности.

 

Управа има посебну организациону јединицу - Групу за међународну сарадњу, обуку и пројекте - чији је задатак да припрема и учествује у припреми пројеката релевантних за борбу против прања новца и финансирања тероризма и Управу за спречавање прања новца, да сагледава могућности за коришћење средстава из фондова Европске уније (IPA, TAIEX) и других страних донатора ради финансирања приоритетних активности у Управи.