Измена на листи санкција према Резолуцијама СБУН 1718 од 26.7.2022. године
Дана 26.7.2022. године Комитет СБ основан на основу Резолуције 1718 (2006) у вези са Демократском Народном Републиком Корејом (ДНРК) изменио је санкциону листу физичких и правних лица.
Сазнај више
Усвојененове листе индикатора за рачуновође и факторинг друштва
Сазнај више
Списак кандидата који су у мајском испитном року (23.5.2022. године и 25.5.2022. године) положили стручни испит за издавањ
Сазнај више
Усвојен акциони план за спровођење стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024
Сазнај више
Измене и допуне Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања
Сазнај више
Смернице за видео-идентификацију за рачуновође и факторинг друштва
Управа је донела смернице о условима и начину видео-идентификације за рачуновође и факторинг друштва
Сазнај више
НРА – резултати процене ризика
Сазнај више