Списак кандидата који су у априлском II испитном року року (22.04.2021. године и 28.04.2021. године) положили стручни испи
Сазнај више
Списак кандидата који су у априлском испитном року року (12.04. и 15.04.2021. године) положили стручни испит
Сазнај више
Измена на листи санкција према Резолуцијама СБУН 1267, 1989 и 2253 од 6.4.2021.
Дана 6.4.2021. године Комитет СБ УН основан у складу с резолуцијама 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛ (Da’esh), Ал-Каидом и повезаним лицима и субјектима изменио је листу
Сазнај више
Изводи и потврде о стварним власницима
Изводи и потврде о стварним власницима за потребе пословања привредних субјеката које издаје АПР
Сазнај више
Обавештење за кандидате за полагање стручног испита за обављање послова овлашћеног лица
Сазнај више
Обавештења о налогу за уплату таксе за полагање стручног испита
Сходно Закону о републичким административним таксама (Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 61/05, 101/05- др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 - др. закон, 83/15, 112/15, 113/17, 3/
Сазнај више
Видео презентације вебинара за лиценцирање
Сазнај више
Рачуновође - важна карика у откривању сумњивих активности и трансакција
Акциони план за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма, између осталог, предвиђа активности на унапређењу знања обвезника, попут рачуновођа, у области откривања потенцијалних сумњивих активности и трансакција
Сазнај више
Спречавање финансирања оружја за масовно уништење
Делотворна сарадња на националном нивоу и успостављање механизама координације предуслов су успешног супротстављања финансирању ширења оружја за масовно уништење
Сазнај више
COVID-19: трендови прања новца и финансирања тероризма у чланицама Манивала
Прочитајте прелиминарне закључке о претњама, слабостима и најбољим праксама које су до сада уочене у току пандемије, а на основу информација које је Манивал прикупио од својих чланица
Сазнај више