Списак кандидата који су у новембарском испитном року II (22.11.2021. године и 26.11.2021. године) положили стручни испит
Сазнај више
Списак кандидата који су у новембарском испитном року I (15.11.2021. године и 18.11.2021. године) положили стручни испит з
Сазнај више
Потписан Споразум о сарадњи
Споразум о сарадњи о вођењу једнообразних евиденција о подацима у циљу усмеравања и усклађивања рада на праћењу и извештавању о предметима прања новца и финансирања тероризма и процене ефикасности и делотворности система за спречавање прања новца и финан
Сазнај више
УСВОЈЕНЕ НАЦИОНАЛНЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА
На седници Владе Републике Србије одржаној 30. септембра 2021. године донет је Закључак о усвајању Националне процене ризика од прања новца и националне процене ризика од финансирања тероризма, Процене ризика од прања новца и финансирања тероризм
Сазнај више
Обавештење везано за ФАТЦА пропис
Сазнај више
Обавештење за кандидате за полагање стручног испита за обављање послова овлашћеног лица
Сазнај више
Видео презентације вебинара за лиценцирање
Сазнај више