Измена на листи санкција према Резолуцијама СБУН 1267, 1989 и 2253 од 6.9.2021
Дана 6.9.2021. године Комитет СБ УН основан у складу с резолуцијама 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛ (Da’esh), Ал-Каидом и повезаним лицима и субјектима изменио је листу
Сазнај више
Списак кандидата за полагање писменог дела стручног испита 27.9.2021.године
Сазнај више
Често постављана питања везана за FATCA пропис
Сазнај више
Обавештење везано за ФАТЦА пропис
Сазнај више
Изводи и потврде о стварним власницима
Изводи и потврде о стварним власницима за потребе пословања привредних субјеката које издаје АПР
Сазнај више
Обавештење за кандидате за полагање стручног испита за обављање послова овлашћеног лица
Сазнај више
Обавештења о налогу за уплату таксе за полагање стручног испита
Сходно Закону о републичким административним таксама (Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 61/05, 101/05- др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 - др. закон, 83/15, 112/15, 113/17, 3/
Сазнај више
Видео презентације вебинара за лиценцирање
Сазнај више
COVID-19: трендови прања новца и финансирања тероризма у чланицама Манивала
Прочитајте прелиминарне закључке о претњама, слабостима и најбољим праксама које су до сада уочене у току пандемије, а на основу информација које је Манивал прикупио од својих чланица
Сазнај више