Поднесите пријаву

Уколико утврдите да имате пословни однос или других сличан однос са означеним лицем, дужни сте то да пријавите Управи за спречавање прања новца у предвиђеном обрасцу:

Пријављивање сумњивих активности, Ограничавање располагања имовином, Обрасци, Финансирање тероризма, Подзаконска акта