Поднесите пријаву

Уколико утврдите да имате пословни однос или других сличан однос са означеним лицем, дужни сте то да пријавите Управи за спречавање прања новца у предвиђеном обрасцу: