Како и коме да пријавим сумњу на прање новца или финансирање тероризма

Уколико припадате некој од категорија обвезника наведених у члану 4. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма[1], имате обавезу да успоставите такав систем који вам омогућава да упознате свог клијента и да пратите његово пословање тако да будете у стању да откријете неуобичајене и сумњиве трансакције.

 

Надзорни органи (органи из члана 104. овог закона) израђују листе индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма[2] и те листе се објављују на вебсајту Управе.

 

Обвезник је дужан да изради своју листу индикатора и да у њу унесе и индикаторе које су израдили напред поменути надзорни органи. Код израде листе индикатора обвезник узима у обзир сложеност и обим извршења трансакција, неуобичајени начин извршења, вредност или повезаност трансакција које немају економски или правно основану намену, односно нису усаглашене или су у несразмери са уобичајеним односно очекиваним пословањем странке, као и друге околности које су повезане са статусом или другим карактеристикама странке.

 

Осим што ће применити листу индикатора приликом утврђивања основа сумње, обвезник је дужан да узима у обзир и друге околности које указују на постојање основа сумње на прање новца или финансирање тероризма. Обвезник је дужан и да обезбеди континуирану обуку својих службеника.

 

Уколико нисте обвезник по Закону, а сумњате да неко пере новац или финансира тероризам, потребно је да ту сумњу пријавите полицији или тужилаштву. 

 

 

Може вас занимати и:

 

[1]Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени гласник РС, бр. 113/17 и 91/19)

[2]Листа индикатора за препознавање основа сумње на прање новца и финансирање тероризма