Поднесите пријаву

Уколико утврдите да имате пословни однос или других сличан однос са означеним лицем, дужни сте то да пријавите Управи за спречавање прања новца у предвиђеном обрасцу:

Подзаконска акта, Финансирање тероризма, Обрасци, Ограничавање располагања имовином, Пријављивање сумњивих активности