Прање новца

Постоји много дефиниција прања новца, али без обзира на њихову разноликост, било да се ради о оним једноставнијим попут: легализација нелегалног капитала или сложеним, попут оне коју даје Варшавска конвенција Савета Европе и која је имплементирана у Кривични законик Републике Србије, целокупна стручна и практична јавност слаже се у једном: прање новца је процес прикривања незаконитог порекла новца или имовине стечених криминалом.

 

Када је имовинска корист стечена извршењем кривичног дела, извршилац тражи начин да новац користи тако да не привлачи пажњу надлежних органа. Стога врши низ трансакција које служе да новац прикажу као законито стечен.

 

Дакле, прање новца представља процес прикривања имовине стечене криминалним активностима којим се криминалцима омогућава да такву имовину користе у регуларном привредном пословању. Корупција и организовани криминал, као што су трговина наркотицима, оружјем и људима, стварају велике количине нелегалне имовине, и прање такве имовине може угрозити привреду и интегритет финансијског система. 

 

 

Може вас занимати и:

 

Типологије прања новца

Индикатори прања новца