Финансирање тероризма

Финансирање тероризма, тј. употреба средстава ради пружања подршке извршењу аката тероризма и терористичким групама, неизоставан је део терористичке активности на глобалном нивоу, чиме се угрожава мир и напредак.

У оквиру своје финансијскообавештајне делатности, Управа анализира лица и трансакције[1] за које постоји основ сумње да су у вези са тероризмом[2] и размењује информације са другим надлежним државним органима и међународним партнерима. Управа има посебну организациону јединицу која се бави спречавањем финансирања тероризма (Група за спречавање финансирања тероризма)[3].

 

Управа учествује и у раду Радне групе за вршење контроле над непрофитним организацијама са становишта могућности њихове злоупотребе за сврхе финансирања тероризма[4].

Директор Управе је стални члан у Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма.[5]

 

 

Може вас занимати и:

 

[1] Листе индикатора за препознавање сумњивих активности (лица и трансакција)

[2] Типологије прања новца и финансирања тероризмаОрганизациона структура Управе

[3] Радна група за вршење контроле над непрофитним организацијама

[4] Организациона структура Управе

[5] Одлука Владе о о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма