Комитет Савета Европе MONEYVAL

Комитет експерата за евалуацију мера за борбу против прања новца и финансирања тероризма - MONEYVAL стално је надзорно тело Савета Европе. Он оцењује усклађеност својих чланица са основним међународним стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма и делотворност примене тих стандарда и даје препоруке надлежним органима за унапређење система. Кроз динамичан процес узајамних провера, експертских анализа и редовног праћења напретка на испуњавању његових препорука, MONEYVAL настоји да унапреди капацитете надлежних органа ради делотворније борбе против прања новца и финансирања тероризма.

Република Србија је чланица овог комитета од 2003. године, а њену сталну делегацију чине представници Министарства правде, Министарства унутрашњих послова и Министарства финансија (Управа за спречавање прања новца). У делегацији Републике Србије редовно се налази и представник Народне банке Србије.

 

 

Може вас занимати и:

 

Више о Комитету Савета Европе MONEYVAL

Република Србија и Савет Европе