Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica

Domaća lista označenih lica

Finansiranje terorizma, Podzakonska akta