Решење о утврђивању листе означених лица

Домаћа листа означених лица

Финансирање тероризма, Подзаконска акта

Образац за пријављивање означених лица

На овом обрасцу пријављују се означена лица.

Финансирање тероризма, Подзаконска акта

Подзаконска акта