Управа обезбедила превод додатних публикација
Додатно је обезбеђен превод још два издања, Међународни стандарди за спречавање прања новца и финансирање тероризма и ширења оружја за масовно уништење – Препоруке ФАТФ и Методологија за процену техничке усклађености са препорукама ФАТФ и делотворности с
Сазнај више
Додатно јачање капацитета Управе за спречавање прања новца
Tоком маја и јуна одржано 8 онлајн радионица о битним документима FATF
Сазнај више
Нове смернице за процену ризика и примену ЗСПНФТ
Комисија за хартије од вредности и Управа за игре на срећу су ажурирале своје смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике из своје надлежности.
Сазнај више
Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 16.7.2020. године
Дана 16.7.2020. Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛ, Ал-Каидом додао је 1 ставку на листу санкција
Сазнај више
Ажуриране Смернице за процену ризика код посредника у промету непокретности
Министар трговине, туризма и телекомуникација потписао је нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за за посреднике у промету и закупу непокретности
Сазнај више
Управа покренула нови вебсајт
Уз подршку Пројекта ЕУ подршке спречавању прања новца и финансирања тероризма у Србији, Управа је израдила нови вебсајт, унапређеног дизајна и са више функционалности.
Сазнај више
Саопштење ФАТФ из фебруара 2020. године
FATF, тело које поставља стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, објавио је саопштење о јурисдикцијама које имају стратешке недостатке и које представљају ризик по међународни финансијски систем.
Сазнај више
Списак контаката за општине и градове у Србији за помоћ грађанима у условима забране кретања
Објављен списак контаката за општине и градове у Србији за помоћ грађанима у условима забране кретања.
Сазнај више