Ефикаснија истрага и кривично гоњење
Управа је обезбедила превод више публикација, укључујући и Реферат председника ФАТФ: „Борба против прања новца и финансирања тероризма за судије и тужиоце“ ради унапређења примене међународних стандарда у Србији.
Сазнај више
Управа покренула нови вебсајт
Уз подршку Пројекта ЕУ подршке спречавању прања новца и финансирања тероризма у Србији, Управа је израдила нови вебсајт, унапређеног дизајна и са више функционалности.
Сазнај више
Управа објавила превод ФАТФ стандарда, Методологије и пет стручних текстова
Објављени међународни стандарди на српском језику у циљу боље усклађености са међународним стандардима за спречавање прања новца и финансирања тероризма.
Сазнај више
Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 24.3.2020. године
Дана 24.3.2020. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким лицима, групама, правним лицима уклонио је ставку са листе санкција.
Сазнај више
Саопштење ФАТФ из фебруара 2020. године
FATF, тело које поставља стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, објавио је саопштење о јурисдикцијама које имају стратешке недостатке и које представљају ризик по међународни финансијски систем.
Сазнај више
Списак контаката за општине и градове у Србији за помоћ грађанима у условима забране кретања
Објављен списак контаката за општине и градове у Србији за помоћ грађанима у условима забране кретања.
Сазнај више
Измена Смерница за утврђивање стварног власника странке
Дана 24. фебруара 2020. године измењене су Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника.
Сазнај више